Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2012-07-24 08:30

Med alla barns språkutveckling i fokus


Ann-Katrin Svensson vid Högskolan i Borås forskar om barns språkutveckling. Två spår löper parallellt i hennes forskning: det handlar om språkstimulerande miljöer i förskolan och om hur man utvecklar ordförrådet hos barn. – Det är väldigt viktigt att tidigt ge barnen ett rikt ordförråd genom att kommentera saker de ser och att hela tiden sätta ord på deras omgivning. Men det handlar inte enbart om att prata med barnen utan kanske ännu mer att lyssna på dem och låta deras tankar vara utgångspunkten för samtalet. Detta gäller särskilt barn som har andra modersmål än svenska.

Ett rikt ordförråd är viktigt för att ta sig fram i livet och för att lära sig läsa. Barn som börjar skolan med ett stort ordförråd lär sig nya ord av sig själva, medan de lär sig läsa. För barn som har ett sämre ordförråd blir det tvärtom och de förstår inte det de läser och kan därmed halka efter i skolan.

A-K Svensson

– Det här är något vi måste jobba med och vi måste börja tidigt, säger Ann-Katrin Svensson, universitetslektor på Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås som just nu skriver på en artikel om vikten av att ge barn ett ordförråd tidigt.

Även om Ann-Katrins fokus i forskningen just nu ligger på barns ordförråd är detta nära kopplat till hennes studie från 2010, som visar att det är stor skillnad mellan olika förskolor när det kommer till språkstimulerande miljöer. I områden med sämre resurser finns inte alltid tillräckliga medel för att stimulera barns språkinlärning, och det är i de områdena barnen har störst behov av stimulans eftersom många lär sig fler än ett språk samtidigt.

”Alla förskolor ska ha 100 böcker”

En språkstimulerande miljö kan innebära flera olika saker. Det kan vara bilder och text på golv och väggar, bokstäver på olika språk, bilder i taket där barnen vilar, CD-skivor, datorer, böcker på olika språk och så vidare.

– Jag brukar säga att en förskola bör ha minst 100 böcker framme, det är viktigt att det inte finns för få böcker. Barnen ska alltid ha ett utbud av böcker att välja mellan och alla ska kunna läsa sina favoriter utan att behöva slåss om boken.

– Även datorer är viktigt för de små barnen, de utvecklar sig språkligt och kommunikativt vid datorn.

Samtidigt påpekar Ann-Katrin att utvecklingen har gått framåt.

– Det har blivit mycket bättre ute på förskolorna. Jämfört med för 30 år sedan finns en mycket större medvetenhet nu. Lärarna har många idéer och man använder ny teknik på påhittiga sätt. Det är väldigt positivt att se.

För mer information
Ann-Katrin Svensson, Tfn: 0705 –71 96 01, E-post: ann-katrin.svensson@hb.se

Text: Ida Borenstein