Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2012-06-05 15:36

Regeringsuppdrag - NkA utvecklar stöd för anhöriga


Pressmeddelande från NkA: Regeringen har beslutat att ge NkA uppdraget att utveckla ett nationellt kunskapsstöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare inom området.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. FoU Sjuhärad Välfärd är en av parterna inom NkA.

Publicerad av: Anna Nilsson
Källa: Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, http://www.anhoriga.se