Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2012-06-04 08:52

Samtal med Hillary Clinton kring klimat och luftföroreningar


– USA är intresserade av att fortsätta dialogen med oss och lära sig mer om vårt arbete med Waste Recovery, och den modell vi använder oss av, säger professor Mohammad Taherzadeh som i går var inbjuden till ett möte med USAs utrikesminister Hillary Clinton, Sveriges miljöminister Lena Ek, utrikesminister Carl Bildt och H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Professor Mohammad Taherzadeh tillsammans med bland andra miljöminister Lena Ek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Mohammad Taherzadeh tillsammans med bland andra miljöminister Lena Ek.

Mötet var initierat för att öka kunskapen om den globala koalition, som Sverige tillsammans med bland andra USA, startat för minskade utsläpp av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP). Fokus i samtalet var hur initiativet kan kommuniceras och hur svenska företag och allmänhet kan involveras i arbetet.

Mohammad Taherzadeh var inbjuden som representant för Waste Recovery och deltog i ett rundabordssamtal med bland andra Lena Ek och Hillary Clinton.
– Utrikesdepartementet känner till vårt arbete och vad vi gör inom klimatfrågan, och tyckte att vi var en bra part att ha med i diskussionen.

– Vi diskuterade kring kortlivade luftföroreningar som påverkar klimatet och bidrar till den globala uppvärmningen. Det finns befintlig teknik och det finns ett uttalat behov, frågan är hur man kopplar samman dessa. Det var ett stort intresses för den modell som vi använder oss av inom Waste Recovery, säger Mohammad Taherzadeh.

Modellen, som skapade intresse, handlar om hur man kopplar samman lokala universitet, politiska instrument, kommuner, privata företag och organisationer för att alla ska bidra.
– Amerikanerna vill lära sig mer om vårt arbete och eventuellt själva använda sig av modellen i sitt arbete, avslutar Mohammad Taherzadeh som är stolt över att ha fått delta i samtalet.
– Det känns vi gav ett bra bidrag i diskussionerna och att vi är med och stärker Sveriges varumärke.

USAs utrikesminister Hillary Clinton tillsammans med den svenska delegationen med bland andra H.K.H. Kronprinsessan Victoria och miljöminister Lena Ek, vid rundabordssamtalet.

 

 

 

 

 

USAs utrikesminister Hillary Clinton tillsammans med den svenska delegationen med bland andra H.K.H. Kronprinsessan Victoria och miljöminister Lena Ek, vid rundabordssamtalet.

Fakta

Sverige har tillsammans med USA, Mexiko, Kanada, Ghana, Bangladesh och UNEP initierat en global koalition, Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants, för minskade utsläpp av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (CCAC). Det globala initiativet lanserades vid ett ministermöte i Washington i februari 2012. I april genomfördes i Stockholm det första officiella mötet i koalitionen. På mötet presenterades nya parter som anslutit sig till Koalitionen: Colombia, Japan, Nigeria, Norge, Europeiska Kommissionen och Världsbanken. Senare har även samtliga G8-länder beslutat att gå med i CCAC och har därmed åtagit sig att göra egna utsläppsminskningar av SLCP. SLCP är ett samlingsnamn för sotpartiklar, marknära ozon, kortlivade HFC och metan. En reduktion av SLCP i atmosfären har stor effekt på luftkvalitet, hälsa, klimat och livsmedelsförsörjning redan på 10-30 år.

För mer information om Waste Recovery: www.wasterecovery.se

Text: Johanna Avadahl
Foto: Mohammad Taherzadeh/Olle Engström