Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2012-05-17 08:00

Aktuella artiklar inom ditt ämne


"Hot Articles from bX" är en tjänst från Ex Libris som visar de tio mest valda artiklarna per ämne den senaste månaden från rekommendationstjänsten bX.

Hot Articles from bX

Urvalet av artiklar är baserat på flera miljoner användare från över tusen lärosäten. "Hot Articles from bX" uppdateras månadsvis. Många av artiklarna är åtkomliga i fulltext. Tjänsten är upplagd på BLR:s webbsida "Söka information".

Kolla in vad som är aktuellt inom ditt ämne.

Text: Klaz Arvidson