Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2012-05-10 14:48

Examensarbeten i fyra världsdelar


Av nio beviljade Minor Field Studies-stipendier (MFS) går sju till studenter på lärarutbildning eller Opus på Institutionen för pedagogik. Stipendierna är på 25 000 och totalt sökte 13 studenter i denna omgång. Studenterna åker till Indonesien, Kenya, Botswana och Paraguay.

Så många eller så stor andel av MFS-stipendierna har inte gått till studenter på Institutionen för pedagogik förut. 

– Det är nog återkommande information via mail, Pingpong och informationsmöten som gjort att studenterna i högre grad blivit medvetna om möjligheten att göra sina examensarbeten utomlands. Dessutom har vi de senaste åren haft studenter som fått stipendiet vilket också kan ha inspirerat dessa sökande. Roligt att PEDs studenter gör examensarbeten i tre världsdelar utöver Europa - Asien, Afrika och Sydamerika! säger Agneta Welin Mod, internationell koordninator på institutionen.

 

Stipendierna delas ut till:

Sandra Johansson och Liselott Larsson, Lärarutbildning “Children’s rights – The right to education”, Indonesien.

Viktoria Lindholm och Sebastian Sjögander, Lärarutbildning, “A study of attitudes among educators in nursery schools in Kenya”, Kenya.

Philippa Johansson, Lärarutbildning, “The epidemic’s impact on schools – a study on the effects of HIV and AIDS in Botswana”, Botswana.

Silsa Häggroth och Charlotta Sunding, Organisations- och personalutvecklare i samhället, ”Paraguayns collective fight in the heart of south America”, Paraguay.