Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2012-03-12 07:30

Han får stipendium för utveckling av textilbaserade solceller


Tariq Bashir, doktorand på Ingenjörshögskolan, har tilldelats stipendium på 20 000 kronor till utveckling av textilbaserade solcellspaneler för hållbar energiproduktion.

Tariq Bashir.Stipendiet delas ut av elhandelsföretaget DinEl:s miljöfond. Fonden avser att stimulera till nytänkande och hållbar utveckling inom energiområdet med fokus på el samt förmedla och marknadsföra denna kunskap.

Tariq Bashirs projekt fokuserar på utveckling och tillverkning av fiberbaserade flexibla solceller och vars tillveckningsmetod kan användas för utveckling av vävd solcellsstruktur med större yta och maximal energiomvandlingseffektivitet. Enligt motiveringen är projektets mål, att finna passande material för att ersätta konventionell dyra silikonbaserade solceller med kostnadseffektiv fiberbaserad flexibla organiska solceller, i linje med miljöfondens mål att stödja utveckling av hållbara energisystem.

Totalt delas 400 000 kronor ut till tio stipendiater. Utdelningen sker vid en ceremoni på konferensen Energiutblick på Svenska mässan den 14 mars.
 

Text: Solveig Klug