Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2012-03-27 06:00

Resursåtervinning à la Borås kablas ut i brasiliansk TV


Vad får en brasiliansk tv-kanal att vilja visa upp avfallshanteringen i Borås? Jo, man vill påverka väljare och politiker inför de kommande borgmästarvalen i Brasilien. I fredags gästade tv-kanalen Globos utrikeskorrespondent Borås för att följa hushållsavfallets väg från avfallskärlet under köksbänken till förbränningsugnen på Ryaverket.

Kameramannen Sérgio Gilz och journalisten Marcos Losekann visades runt på Ryaverket av guiden Siim Vahtra.

En av Brasiliens största tv-bolag, Globo, ska göra ett inslag om resursåtervinning av avfall enligt Boråsmodellen. Det blev en heldag i Borås där man började med ett besök hemma hos Olle Engström, initiativtagare till bildandet Waste Recovery - International Partnership. Där fick utrikeskorrespondenten Marcos Losekann och kameramannen Sérgio Gilz börja följa hushållsavfallets källsortering och färd till återvinning. Turen fortsatte till en återvinningsstation för grovavfall, retursystemet för pantflaskor på Ica Maxi, ett besök på Sobacken, samtal med Boråsstads vice kommunalråd, Annette Carlsson, i stadshuset och avslutningsvis besök i labben för resursåtervinning på Högskolan i Borås.
Marcos Losekann och Sergio Gilz samlade filmmaterial hela dagen och var imponerade av det de fick se av avfallshanteringen i Borås.

Pär Carlsson från Borås Energi och miljö AB, Olle Engström projektkoordinator för Waste Recovery – International Partnership och professor Mohammad Taherzadeh, Högskolan i Borås, intervjuas av Marcos Losekann.Teamet gjorde avslutningsvis en intervju med professor Mohammad Taherzadeh och Per Carlsson från Borås Energi och miljö AB. De fick en snabb presentation av samverkansprojektet Waste Recovery – International partnership. Mohammad Taherzadeh betonade dock att det inte fungerar för andra städer att kopiera modellen rakt av, eftersom olika infrastuktur, klimat och behov av energi, värme och kyla gör att varje samhälle måste anpassa samarbetsmodellen och sina mål efter sina behov.

Globo är Brasiliens 4:e största TV-bolag med 60 miljoner tittare varje dag. Reportaget som tv-teamet samlar material till ska användas som en del i en större serie ett 40-tal olika teman inför borgmästarvalen, vars valkampanjer startar i april.
-Vi vill visa vad man kan göra inom området resursåtervinning om man vill bli en bra borgmästare. Vi vill påverka både väljarna och politikerna. Det vi ser här i Borås är över förväntan, förklarade Marcos Losekann.
Inslaget som teamet gör på återvinning i Borås kommer att bli cirka 15 minuter långt och visas rullande under dygnet för 60 miljoner tittare i Brasilien under perioden april-maj.

Text och foto: Solveig Klug