Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2012-03-12 13:03

Smarta medicinska textilier revolutionerar sjukvården


Textila blodkärl, kläder som mäter hjärtaktivitet och en helkroppsdräkt som ökar rörligheten hos rörelsehindrade barn är exempel på projekt som är på väg att bli verklighet. Genom användning av nya och smarta textilier inom medicin skapas nya möjligheter för sjukvården. Nu samarbetar Smart Textiles och MedTech West i ett nytt kompetenscentrum för att stärka utvecklingen inom området.

En av de framtida smarta medicinska textilierna är Y-Graft, det stickade blodkärlet.

Inom det nystartade samarbetet pågår ett flertal projekt som syftar till förenklingar och kostnadsbesparingar; en enklare vårdprocess för både patient och vårdpersonal och därmed en mer kostnadseffektiv behandling.

– Framtiden innebär stora utmaningar för all hälso- och sjukvård. Enorma krav kommer att ställas både på en ökad finansiering och en ökad andel anställda i vård och omsorg. Det enskilt viktigaste sättet att lösa ekvationen är ett bättre samarbete inom akademi, vård och näringsliv, säger Jan Eriksson, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fortsätter:

MedTech West och Smart Textiles är ett exempel på ett sådant samarbetsinitiativ. Genom det ökade samarbetet bidrar man till ökad och snabbare utveckling av tekniska lösningar för bättre vård som ska minska de totala kostnaderna och behovet av personalinsatser.

Seminarium 13 mars

För att inspirera och väcka idéer hålls ett seminarium den 13 mars på Textilhögskolan i Borås där flera olika pågående projekt inom MedTech West och Smart Textiles att presenteras och deltagarna kommer att få prova på att integrera elektronik och textil.

Samarbetet mellan MedTech West och Smart Textiles är en förstärkning av regionens forskning och utveckling inom området medicinteknik och textil. Det är en viktig del av den Life-Science-satsning som nu sker i Västra Götalandsregionen. Ett övergripande mål för denna satsning är att Västra Götalandsregionen ska bli ledande på forskning och utveckling inom Life Science inom 10 år. 

Fakta

Dag och tid: Tisdagen den 13 mars 12:00-18:30 (presentationer 13:20-14:20)
Plats: Galleriet, Textilhögskolan, Bryggaregatan 17, Borås
Program: www.smarttextiles.se/halsa

Fotnot: Seminaret är fullbokat