Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2012-10-31 08:00

Bipolär sjukdom – ur ett existentiellt perspektiv


Vad innebär det att leva med bipolär sjukdom? Vad behöver personer med bipolär sjukdom och deras närstående för att kunna leva ett gott liv? Hur ska vården organiseras för att erbjuda de berörda av bipolär sjukdom bästa möjliga vård och bemötande? Svaren på dessa komplexa frågor ges i en ny avhandling, som försvaras den 16 november på Linnéniversitetet i Växjö. Den 31 oktober spikar hon på Högskolan i Borås.

Under åtta års tid har Marie Rusner, doktorand vid Högskolan i Borås och Linnéuniversitetet samt specialistsjuksköterska inom psykiatri och forskningsledare på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, i sin forskning arbetat med att beskriva den inre karaktären av bipolär sjukdom.  Hon har bland annat tittat på sjukdomen i sig och hur den ser ut, vad det innebär att leva med den själv och som närstående, hur personer med bipolär sjukdom och deras närstående kan ges möjlighet att leva ett gott liv och inte minst hur de berörda kan få kunskap i att själva förstå sin eller sin närståendes sjukdom och kunna kommunicera till andra vad de har för behov.Marie Rusner

Genom intervjuer med personer med bipolär sjukdom och med deras närstående har Marie Rusner ringat in och beskrivit sjukdomens villkor och karaktär, som hon beskriver så här:

– Bipolär sjukdom innebär att man lever med extra dimensioner i sättet att erfara. Det finns en större omfångsrikedom och en större komplexitet. Till exempel har person med bipolär sjukdom en annan typ av känslighet. Många beskriver också att de har en helt annan och snabbare reflektionsförmåga. 

Dimensioner som inte beskrivits

Marie Rusner har i sin forskning kunnat kartlägga och beskriva tre dimensioner av sjukdomen:

– Två av dessa dimensioner har inte varit beskrivna tidigare. Det handlar om att det finns en ständigt pågående kamp hos de här personerna att förstå och förhålla sig till allt de som de upplever. De beskriver det som en ständig kamp, som att ha ett heltidsarbete till. De kan exempelvis tänka att ”är det en normal glädje jag känner eller är detta första steget till att jag håller på att förlora kontrollen över mitt liv och bli manisk?”, förklarar Marie Rusner.

– Livet kompliceras dessutom av att sjukdomen är sammanflätad med den person man är. Personer med bipolär sjukdom beskriver en stark medvetenhet om att deras liv präglas av något mer men att de saknar ord för denna erfarenhet, säger Marie Rusner som hoppas att hennes forskning ska komma till nytta både för vården kring personer med bipolär sjukdom och för de berörda själva. 

– Det handlar om att hitta sätt att få till ett fungerande vardagsliv.

– Det jag hoppas allra mest, utöver att skapa kunskap som kan göra en bättre vård möjlig, är att skapa kunskap som kan hjälpa personer med bipolär sjukdom och deras närstående att själva förstå bättre, kunna sätta ord på vad det är och därmed kunna påverka sina egna liv.

Fakta om Marie Rusner:  

Marie Rusner har bland annat en bakgrund som specialistsjuksköterska inom psykiatri och arbetar nu som forskningsledare på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Hon har genomfört sin avhandling inom forskningsämnet vårdvetenskap vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, och Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Spikning och disputation:

Spikning i Borås den 31 oktober: kl 14:00-14:30 spikar Marie Rusner sin avhandling på Högskolan i Borås, biblioteket.

Disputation i Växjö den 16 november: Avhandlingen Bipolär sjukdom – ur ett existentiellt perspektiv försvaras vid en offentlig disputation, den 16 november 2012, kl 10.30. Plats: Sal Myrdal, Hus K, Linnéuniversitetet, Växjö. Opponent är professor Ove Hellzén, Mittuniversitetet.

För mer information kontakta Marie Rusner: marie.rusner@vgregion.se eller 070-265 03 74.

Avhandlingen kan beställas via lupress@lnu.se

Fakta om Bipolär sjukdom: 

Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. När man är manisk kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem när det gäller till exempel relationer, arbete och ekonomi. När man är deprimerad kan allt kännas svårt och man kan förlora livsglädjen. Mellan perioderna av sjukdom brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt. Källa: 1177.se

Text: Eva-Lotta Andersson

Foto: Privat