Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2012-10-30 11:50

Uppföljning första halvåret 2012


Måluppfyllelse första halvåret gällande de direkta miljöaspekterna energi och tjänsteresor, se redovisning nedan.