Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2012-10-30 11:50

Uppföljning första halvåret 2012


Måluppfyllelse första halvåret gällande de direkta miljöaspekterna energi och tjänsteresor, se redovisning nedan.