Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2012-09-11 09:36

50 nya sjuksköterskeplatser till Högskolan i Borås


Högskolan i Borås får 50 nya platser på sjuksköterskeutbildningen. När regeringen i budgetpropositionen för 2013 föreslår att landets sjuksköterskeutbildningar byggs ut med 485 nya nybörjarplatser är Högskolan i Borås ett av lärosätena som får flest nya platser.

– Detta är mycket positivt för Högskolan i Borås och ett uttryck för den höga kvalitet vår utbildning håller. Det är även ett bevis för ett bra regionalt samarbete med Södra Älvsborgs Sjukhus, Alingsås Lasarett och primärvården i regionen, säger rektor Björn Brorström.

Lotta Englund är prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås och poängterar att det goda samarbetet i regionen är nyckeln till att denna utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen är möjlig.

– I vintras skrev vi en avsiktsförklaring om praktikplatser tillsammans med Södra Älvsborgs Sjukhus, Alingsås Lasarett och primärvården i regionen, vilket är en förutsättning för att få fler utbildningsplatser.

– Vi på Institutionen för vårdvetenskap är jätteglada för de nya platserna, det innebär att vi får uppskattning för vår utbildning, fortsätter Lotta Englund.

Hur utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen ska finansieras är ännu oklart.

Läs mer

- Fler läkare, tandläkare och sjuksköterskor ska utbildas, Regeringens webbplats - se tabell för samtliga lärosäten som påverkas.
- Barn- och äldreminister Maria Larsson besöker Högskolan i Borås
- Högskolan i Borås, SÄS och Alingsås Lasarett tar gemensamt ansvar
 

Text: Ida Borenstein
Foto: Ulf Nilsson