Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2012-09-03 09:25

Måltidsakademien i Borås


Måltidsakademien anordnade den 30-31 augusti 2012 en konferens vid Högskolan i Borås för att diskutera pågående och planerad forskning. Handels- och IT- högskolans professor Karin M Ekström är en av akademiens ledamöter. På konferensen deltog forskare från olika vetenskapliga discipliner.

2012-09-02 Måltidsakademien aug 2012_500


Marianne Nilson, Stephan Rössner, Karin M. Ekström, Susanne Molander, Sandhiya Goolaup

Preses professor Stephan Rössner höll föredrag om Måltidsakademiens historia och framtid. Måltidsakademien har som syfte att främja forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att Måltidsakademien uppmuntrar forskning och utveckling av måltiden inom universitets- och högskolevärlden samt strävar efter att vara en länk mellan forskare och allmänhet.

Några exempel på föredrag från konferensen:
Mätning av kostintag genom interaktiv tallrik på datorn: Ylva Trolle Lagerros
Den gastronomiska revolutionen: Håkan Jönsson
 

Text och foto: Karin M Ekström