Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2012-09-20 14:02

Problem att nå databaser hemifrån?


Det förekommer en del störningar i åtkomsten till databaser hemifrån. Felsökning pågår och en förväntad lösning är troligen på plats senare under dagen.

De störningar som förekommer drabbar inte alla användare. Störningarna märks genom att sidan för inloggning inte visas och det därmed inte går att verifiera sig som en behörig användare. En lösning på problemet planeras införas senare under dagen. På campus kan databaserna nås som vanligt.

Text: Klaz Arvidson