Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2012-09-18 09:28

Rättningstiderna ska bli kortare på Högskolan i Borås


Genom att frigöra tid för lärarna ska Högskolan i Borås bli bättre på att rätta examinationsuppgifter i tid. Högskoleverket (HSV) riktar kritik mot högskolan på grund av för långa rättningstider i kursen Grundläggande statistik och försöksplanering på Institutionen Ingenjörshögskolan.

– Självklart är det oacceptabelt med för långa rättningstider och vi gör nu vårt bästa för att något liknande inte ska hända igen, säger prorektor Martin Hellström.

Anmälan från Studentkåren gällde rättningstiderna i kursen Grundläggande statistik och försöksplanering som anordnades under höstterminen 2011. Vid ett tidigare tillfälle har Institutionen Handels- och IT-högskolan fått liknande kritik.

Så fort problemen med rättningen kom på tal inledde högskolans ledning diskussioner med den berörda institutionen som i sin tur vidtagit åtgärder direkt. Det handlar om att se över och förändra rutiner så att lärarna får bättre förutsättningar att hinna rätta alla tentor och inlämningsuppgifter i tid. 

– Det är viktigt att alla våra institutioner håller sig till de rättningstider som regelverket kräver, det är en fråga om rättsäkerhet för våra studenter, avslutar Martin Hellström.

Text: Ida Borenstein