Huvudmeny

2013-01-07 13:30

700 000 till nytt handelslaboratorium


SIIR och InnovationLab vid Högskolan i Borås har blivit beviljade 700 000 kronor från Sjuhärads kommunalförbund till att bygga upp ett handelslaboratorium som ska fungera som en testmiljö för forskning om innovativ handel.