Huvudmeny

2013-01-16 08:17

Förändringar gällande bibliotekets Datasupport.


Fr.o.m årsskiftet har BLR:s datasupport i sin tidigare form avvecklats. Istället erbjuder personalen i biblioteket datasupport. Vi hänvisar även till SOL - Servicedesk OnLine, som du hittar på sol.hb.se.

Personalen i bibliotekets informationspunkter är behjälpliga vid problem med utskrifter eller om du glömt lösenordet till ditt användarkonto. Studenter kan också få hjälp med olika programvaror såsom tex Word, men också med allmänna frågor relaterade till datorer eller att försöka återfå förlorade dokument. Alla frågor är välkomna och vi hjälper till efter bästa förmåga!

De vanligaste frågorna Datasupporten behandlat har gällt användarkonto och lösenord, frågor kring skrivare och utskrifter och hjälp kring programvaror som Word. I första hand ska studenten söka svar på sina frågor och problem i högskolans system för IT-relaterade supportfrågor SOL. I SOL hittar du en mängd olika guider till exempelvis Officeprogrammen, Open Office och Internet Explorer. Du hittar även svar på frågor om utskrifter och lösenordsbyte. 

Även StudentCentrum som finns på plan 3, korridor B i Balder är behjälplig med samma problem och frågor som bibliotekets personal. Om inte någon av ovanstående alternativ är tillgängliga eller om när du har mer avancerade frågor/problem så finns Högskolans IT-avdelning i Balderhuset på plan 7.

Läs mer och se manualer till enklare problem såsom sidnumrering i WordDatasupportens webbsida.