Huvudmeny

2013-01-16 10:15

Forskning om e-bokens framväxt


Både e-boken och ljudboken har funnits i decennier men nu, tack vare ny teknik som smartphones och läsplattor, slår de igenom på riktigt. Den snabba framväxten av nya boktyper skapar konflikter på bokmarknaden. Biblioteken och bokförlagen är idag mitt i en tid av stora utmaningar. Ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås ska titta närmare på e-bokens framväxt.

Bild på e-bok.

Inom Vetenskapsrådets ramprogram för digitaliserings framväxt har projektet ”E-bokens framväxt i ett litet språkområde: media, teknologi och effekter i det digitala samhället” tilldelats 12 miljoner kronor. Projektet, som startar i januari 2013, är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Elena Maceviciute från Högskolan i Borås är en av forskarna som ingår i projektet. Hon hoppas att forskningen ska leda till bättre förståelse av fördelarna med e-böcker, hur de kan ersätta eller samexistera med andra medier och hur de kan påverka läsvanor.

Skapar mycket problem

– E-böcker skapar idag stora utmaningar för alla som arbetar med böcker, från författare till bokförsäljare och bibliotek. 

Bild på Elena Maceviciute.Fokus i forskningsprojektetet är att ta reda på hur e-böcker påverkar alla inblandade aktörer på en litet ”språkområde”, i detta fall Sverige. Huvudaktörerna på marknaden är författare, förläggare, boklådor, bibliotek och onlineförsäljare av böcker.

– Men läsarna är såklart de viktigaste aktörerna: deras användande av, och efterfrågan på, e-böcker är förutsättningen för alla de andra aktörerna på marknaden.

Ett föränderligt medium

Det fyraåriga forskningsprojektet leds av Lars Höglund vid Institutionen för journalistik, medier och masskommunikation vid Göteborgs universitet, och består av sex seniora forskare och en doktorand från olika discipliner. Just nu befinner sig teamet i planeringsstadiet, vilket kan vara problematiskt när mediet ska studeras är så pass föränderligt.

– Vi måste hela tiden komma ihåg att e-böckerna förändras väldigt snabbt så om tre år kanske vi påbörjar en slags studie vi inte ens kan föreställa oss nu, säger Elena Maceviciute.

Det känns som att biblioteken och bokförlagen är mitt uppe i det här problemet – hur tänker ni kring det?

– Så är det absolut. Vi fokuserar på både bibliotek och bokförlag i projektet och de ställs nu inför enorma problem som de behöver lösa. Vår forsknings uppgift är inte att hitta lösningar åt dem, men kanske kan vi erbjuda bättre förståelse och nya perspektiv på situationen.

Forskarteamets ansökan till Vetenskapsrådet finansierades av Svensk Biblioteksförening

Text: Ida Borenstein
Foto: Ulf Nilsson, Colourbox