Huvudmeny

2013-01-24 12:01

Modets bildvärldar – ny bok om mode som viktig kulturyttring


Boken Modets bildvärldar – Studier med utgångpunkt i Röhsska museets modesamling är resultatet av ett samarbetesprojekt mellan Röhsska museet, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås som pågick mellan 2010 och 2012. Boken lyfter fram mode som en betydelsefull kulturell yttring med tyngdpunkt på det visuella och symboliska.

Bild på boken Modets Bildvärldar.Professor Karin M Ekström vid Institutionen Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås medverkar i boken.

- Jag har studerat hur Röhsska museet utvecklat sin modeprofil och modesamling samt gjort reflektioner över hur museet marknadsförs och bygger sitt varumärke, berättar Karin M Ekström.

Projektet ”Modets bildvärldar” har finansierats av Söderbergska stiftelserna och fakultetsmedel medan Röhsska museet finansierat tryck och publicering av boken.

Läs mer om boken på Göteborgs universitets webbplats.

Text: Ida Borenstein och Göteboegs universitet