Huvudmeny

2013-02-13 08:45

Att förvalta digitalt kulturarv för framtiden


Högskolan i Borås ingår i det internationella forskningsprojektet PERICLES som beviljats 12,3 miljoner euro för 2013-2016. Högskolans del av budgeten är 10 miljoner svenska kronor. Projektet syftar till att studera hur vi i framtiden bäst ska bevara vårt digitala kulturarv – en ständigt aktuell fråga i dagens digitala samhälle. Professor Sandór Darányi är lokal koordinator för projektet.

Bild på professor Sandor Darányi.

PERICLES - Promoting and Enhancing Reuse of Information throughout the Content Lifecycle taking account of Evolving Semantics- är en uppföljare av EU-projektet Shaman som avslutades2011. 

PERICLES startar i dagarna med en total budget på 12,3 miljoner euro, varav 9,6 miljoner är beviljade av EU-Kommissionen. PERICLES löper 2013-2016 och Högskolans del av budgeten omfattar 10 miljoner kronor. Högskolan i Borås arbete leds och koordineras av professor Sándor Darányi vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.

Elva partners i sex europeiska länder

Projektets internationella konsortium lanserar sitt flaggskepp inom Sjunde ramprogrammets område ICT – Information and Communication Technologies. Det är elva partners i sex europeiska länder som kommer att arbeta med digitalisering av data i industriella miljöer samt digitalisera vårt kulturarv för att bevara dessa för kommande generationer. Projektets tema är av stor betydelse för Europas digitala agenda och påverkar hela vårt samhälle genom att ge förutsättningar för en hållbar förvaltning av information som sträcker sig århundraden framöver.

Läs hela intervjun med Sándor Dáranyi på engelska.

Text: Ida Borenstein 
Foto: Ulf Nilsson