Huvudmeny

2013-04-10 10:19

CAV-seminarium: Leda mångkulturella organisationer


– Att vara chef på ett stort sjukhus med många medarbetare med bakgrund i andra länder ger en extra dimension åt ledarskapet, och är otroligt spännande och roligt. Det sade Agneta Hallberg Hansson, personalchef vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, vid vårens andra CAV-seminarium 9 april vars tema var just att leda en mångkulturell organisation.

På SÄS har uppemot en fjärdedel av personalen rötter i andra länder, inte minst i läkarkåren där många är rekryterade från länder världen över. Markus Håkansson, läkarchef på kliniken för bild- och laboratoriemedicin (bland annat röntgen) är just nu chef för femton läkare varav sex svenska och nio med annan bakgrund.

– Det är stora skillnader mellan individer oavsett vilket land de kommer ifrån, säger Markus Håkansson. Vi är en brokig skara som alla har goda och dåliga sidor. Vi pratar inte så mycket om kulturella skillnader utan jag försöker lösa varje situation i de möten som uppstår dagligen. Tydlighet är viktigt, och att språket fungerar. Det är oerhört viktigt i vår medicinska specialitet, röntgenutlåtanden och annat måste vara exakt beskrivet.

Seminariet inleddes av Jonas Stier, professor i sociologi vid Mälardalens högskola i Västerås, som forskar kring mångkulturalitet. Enligt honom finns det inom alla kulturer ett ”vi och de”-tänkande både mellan länder men också på arbetsplatser. Men Jonas Stier menar att vi lägger alltför stor vikt vid skillnader trots att likheten människor emellan är betydligt större. Mer om det och annat som framkom under eftermiddagen blir det i en längre sammanfattning som kommer inom någon vecka.

Text och foto: Lena Löfgren