Huvudmeny

2013-06-11 08:00

Libraries, black metal and corporate finance


Den nya antologin "Libraries, black metal and corporate finance" från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, speglar den forskning som i dag sker inom området biblioteks- och informationsvetenskap. – Antologin börjar med ett historiskt perspektiv och slutar med dagens strategier inom forskning och utbildning, säger bokens redaktörer Anders Frenander och Skans Kersti Nilsson.

Antologin Libraries, black metal and corporate finance är ett resultat av den jubileumskonferens som Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan arrangerade i Borås 2012 med anledning av sitt 40-års jubileum. Konferensen samlade forskare och professionella inom biblioteks- och informationsvetenskap från de nordiska och baltiska länderna. Konferensprogrammet gav en överblick av aktuell forskning och utbildning i länderna.

Antologin innehåller nio vetenskapligt granskade artiklar.
– Ett flertal olika perspektiv och forskningsområden presenteras här: Utvecklingen av folkbibliotek i de nordiska länderna, barnbibliotek förr och nu, spridning av litteratur i bloggar och bokcirklar, länkad data, samt formella och informella informationskällor i corporate finance. Artiklar om aktuella tankar kring utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap såväl som design av kurser på masternivå för både teoretiska och pragmatiska syften presenteras också, berättar redaktörerna.

Antologin riktar sig främst till forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, men den är också av intresse för studenter.

Release

Välkommen på releaseparty för antologin på Högskolan i Borås.

Datum: 20 juni
Tid: 10:00
Plats: Loungen, Biblioteket, Högskolan i Borås

Rektor Björn Brorström och redaktörerna presenterar boken.

Fakta

Antologin är en del av Högskolan i Borås rapportserie ”Vetenskap för profession”.