Huvudmeny

2013-06-05 17:05

Stipendieregn och studentkupp under examenshögtid


Under Textilhögskolans examenshögtid den 5 juni delades det ut stipendier till ett värde av 274 000 kr från Tekoutbildningarnas Stipendiefonder. Många fick bidrag för sina examensarbeten men även forskning premierades. Studentsektionen Texas passade även på med en kupp – införandet av priset ”Det stora Texas-tacket”.

Tekoutbildningarnas stipendiefonder delar varje år ut stipendier för att främja tekoutbildningar och tekoindustri. I år gick sammanlagt 274 000 kronor till enskilda studenter, till modedesign- och textildesignklasserna för stöd till deras examensutställningar samt personal från Textilhögskolan.

Även stipendiet för bästa textilingenjörsposter delades ut i samband med examenshögtiden som i år gick till Anna Matsson och Malin Ericsson.

Bild på några av stipendiaterna

Bild på Lars Hedegård, studierektor.Studentsektionen kuppade

Förutom sång och musik bjöds det på tal från prefekt Erik Bresky och högskolans rektor Björn Brorström. Även avgående sektionsordförande Gustav Kibe tackade för det gångna året och avslutade sitt tal med en punkt som inte fanns med i programmet – införandet av priset ”Det stora Texas-tacket” – som i år tilldelades studierektor Lars Hedegård med motiveringen:

”Lars har alltid stöttat kårsektionens arbete och har lagt både tid och energi att besvara de frågor som funnits från vår sida. Detta har resulterat i en bra kommunikation och nära kontakt med Textilhögskolans administration och personal som har underlättat vårt arbete eftersom vi tillsammans jobbar för utveckling och förbättring. Vi ser att Lars engagemang kommer från hjärtat då han brinner för Textilhögskolans studenter och utan Lars skulle inte Texas vara den kårsektion som den är i dag”.

Examenshögtiden arrangeras varje år för Textilhögskolans avgångsstudenter, deras familjer och vänner.

Stipendiemottagare

Studenter

Modedesignutbildningen – examensutställning
Textildesignutbildningen – examensutställning
Designkollektivet REPA STUDIO – Stockholm Furniture Fair

 • Anna Margareta Svensson, modedesign – examenskollektion
 • Elias Högberg, modedesign – examenskollektion
 • Emelie Ahlnér, modedesign – examenskollektion
 • Emelie Johansson, modedesign – examenskollektion
 • Emma Lindqvist, modedesign – examenskollektion
 • Jesper Danielsson, modedesign – examenskollektion
 • Lina Eriksson, modedesign – examenskollektion
 • Saina Koohnavard, modedesign – examenskollektion
 • Anna Jonsson, textildesign – examenskollektion
 • Johanna de Ru, textildesign – examenskollektion
 • Linnéa Eketrä, textildesign – examensarbete
 • Jutta Larsson, textildesign – examensarbete
 • Linnea Nilsson, textildesign – examensarbete
 • Micaela Angerheim, textildesign – examensarbete
 • Shalony van Stralendorff, textildesign – examensarbete
 • Therese Lindberg, textildesign - examensarbete
 • Matilda Johansson och Josefina Tengvall, textildesign – examensarbete
 • Erik Göranzon, textilingenjör - studieresa till Baltikum
 • Ida Klamborn, master, mode – examensarbete
 • Maline Nordin, master, mode – examensarbete

Bästa textilingenjörposter: Anna Matsson och Malin Ericsson

Personal

 • Amanda Ericsson, doktorand – Framtagning av bok om återbruk av gamla kläder
 • Niina Hernandez, doktorand - Fältstudie
 • Siw Eriksson, doktorand – konferens
 • Christina Svensson – utveckla webbföreläsningar på Textilhögskolan
 • Pia Mouwitz – fördjupad kunskap inom färgområdet
 • Åsa Haggren – förstudie för tillgängliggörande av arkivmaterial från Mönsterateliern

Fotnot: Totalt delades det ut 524 000 kronor från fonderna.