Huvudmeny

2013-03-04 10:27

MIK inom lärarutbildningarna


Medie- och informationskunnigheten anses vara en grundläggande kompetens som ska finnas hos alla pedagoger oavsett skolform. Inom lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås ska studenterna kunna applicera medie- och informationskunnigheten på många olika ämnen.

Studenter skapar digitala böcker för läsplattor

Vid Institutionen för pedagogik finns det flera lärarutbildare som engagerar sig i utvecklingen av medie- och informationskunnighet inom lärarutbildningarna. Ansvarig för utvecklingsarbetet är universitetsadjunkten Tobias Ruthenberg. 

- Under de senaste åren har vi i arbetet med medie- och informationskunnighet utifrån UNESCO:s ramverk Media and Information Literacy Curriculum for teachers, säger Tobias.

Lärarstudenterna vid institutionen får i olika kurser inom lärarutbildningen, med utgångspunkt från ramverket, visa på praktiska tillämpningar i skolan som kan användas för att öka medvetenhet kring medie- och informationskunnighet.

Tobias berättar om ett konkret exempel på hur studenterna får redovisa sina arbeten: 

- Studenterna har bland annat skapat gemensamma webbsidor där deras reflektioner och exempel på användningsområden inom media har publicerats. 

Tobias Ruthenberg

Inom ramen för RuC arbetas det fram en uppdragsutbildning kring MIK - Medie- och informationskunnighet.  

- Utvecklingsledare och rektorer får gärna kontakta mig om de är intresserade om hur vi inom RuC kan bidra med medie- och informationskunnighet på skolor runt om i regionen, säger Margareta Ljungqvist som är ansvarig för RuC och uppdragsverksamheten från och med 1 mars. 

Kontakt
Margareta Ljungqvist
Tobias Ruthenberg 

Två länktips från Tobias:
Länk till UNESCO:s ramverk Media and Information Literacy Curriculum for teachers
Länk till Skolverkets webbportal IT i skolan

 

Text: Sofie Larsson