Huvudmeny

2013-05-31 15:30

Samarbete för att bidra till skolans utveckling


Med utgångspunkten i att kommuner och högskolan tillsammans kan göra skillnad och bidra till skolans utveckling träffades utvecklingsledare från Sjuhärad och representanter för RuC på Högskolan i Borås.

Utvecklingsledare i sjuhärad

Diskussionerna utgick ifrån de didaktiska frågorna VAD vi kan samarbeta kring, HUR vi kan samarbeta, NÄR vi ska samarbeta och VEM som ska göra det.

- Under mötet identifierades fyra teman där kommuner och högskolan kan samarbeta kring vad gäller förskole- och skolfrågor. De fyra teman som identifierades var organisering, inkludering, attraktivitet i läraryrket och lärares kontinuerliga kompetensutveckling, berättar Margareta Ljungqvist som är föreståndare för RuC, Regionalt utvecklingsCentrum i Borås.

Utvecklingsledare i sjuhärad

Utvecklingsledare från de olika kommunerna bidrog med sina tankar, funderingar och idéer under samarbetsmötet på högskolan. Till hösten kommer RuC att bjuda in utvecklingsledarna i Sjuhäradskommunerna till fortsatta samarbetsmötena.

Alla parter hoppas på att det ska leda till konkreta aktiviteter för att utveckla skolan i Sjuhärad utifrån de avsiktsförklaringar som skrevs under av företrädare för Institutionen för pedagogik och kommunerna i Sjuhärad under 2010.

Text och foto: Sofie Larsson