Huvudmeny

2013-04-09 13:34

Inkludering i fokus på lärarutbildningskonferens


Dagens och framtidens lärare ställs inför utmaningar när det gäller elevers skiftande förutsättningar och behov. Dessa utmaningar står i fokus när Högskolan i Borås i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten ordnar nationell lärarutbildningskonferens på högskolan den 17-18 april.

Bild på Högskolan i Borås, exteriör

Temat för konferensen är inkludering i lärarutbildningen och Sveriges 25 lärosäten med lärarutbildning är inbjudna.

Inkludering är en viktig fråga inom lärarutbildningen på Högskolan i Borås, som enda svenska lärosäte deltar högskolan i EU-projektet ”Teacher Education for Inclusion”. Projektet handlar om att göra inkludering till en överordnad princip i de deltagande ländernas lärarutbildningar. Forskare från högskolan deltar också tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten bland annat i ett pågående projekt kring inkludering på Nossebro skola i Essunga kommun.