Huvudmeny

2013-08-05 09:26

Förändringar i KronoX


Högskolan i Borås har genomfört en förändring avseende de koder som används i vårt schemaläggningssystem KronoX, förändringen har genomförts för att uppnå ökad enhetlighet och högre tillförlitlighet genom att följa samma namnstandard på program och kurser som vi har för andra system, t.ex. PingPong.

Detta innebär att det är Ladokkoden som visas vid schemavisning, se exempel nedan:

Tidigare benämning: 
SA11, Systemarkitekturutbildningen
SA12, Systemarkitekturutbildningen

Nuvarande benämning: 
ASYAR11h, Systemarkitekturutbildningen, 180 hp
ASYAR12h, Systemarkitekturutbildningen, 180 hp

Du kan fortfarande söka på program- eller kursnamn för att få fram ditt schema.

Utveckling av schemavisning pågår under sommaren, bl.a. kommer det bli möjligt att välja att få ut sitt schema med program-/kursnamn istället för kod. I augusti kommer mer information om de förändringar som genomförts under sommaren.