Huvudmeny

2013-08-16 09:23

Inbjudan till frukostmöte


Centre for Retailing, samarbetspartner till SIIR vid Högskolan i Borås, inbjuder till ett kostnadsfritt frukostmöte om kunskapsöverföring i Göteborg den 3 september.

Vad handlar kunskapsöverföring om i praktiken? Hur kan beprövade metoder som t ex lärlingssystem användas för att inte förlora värdefullt kunnande i samband med stundande generationsskifte? Dessa frågor diskuteras under frukostmötet.

Workshopen leds av Anna Jonsson, forskare på Handels-högskolan vid Göteborgs universitet, som bedriver forskning om internationalisering och kunskapsöverföring.

Inbjudan riktas till verksamma i handeln, forskare och andra som är intresserade av handeln och dess utveckling.

Plats: Matsalen, Malmstenvåningen, hiss B, plan 6,
Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Anmälan: Via www.cfr.handels.gu.se senast 1 september

Inbjudan