Huvudmeny

2013-08-16 10:33

Ledarskapsutbildning för landets chefer inom äldreomsorgen


På tisdag, den 20 augusti, drar uppdragsutbildningen "Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer" igång vid Högskolan i Borås. Utbildningen, som omfattar 30 respektive 22,5 högskolepoäng (hp) och sträcker sig över två år, ges på uppdrag av Socialstyrelsen och är ett led i regeringens satsning för att stärka och utveckla kompetensen hos enhetschefer och ledare i äldreomsorgen, såväl privat som kommunalt driven.

Högskolan i Borås har uppdraget att utbilda äldreomsorgens ledare i hela Götaland och i utbildningen deltar personal från Västra Götaland i norr till Skåne i söder och från Halland i väst till Blekinge i öster.

Den 20 augusti kommer 166 kursdeltagare till upptakten av 22,5-hp-utbildningen. 30 hp-utbildningen startar den 29 augusti.

Läs mer

Om utbildningen på Högskolan i Borås
Nationellt uppdrag: ledarutbildning inom äldreomsorg, nyhet från februari 2013
På Socialstyrelsens hemsida

Kontaktperson: Eva-Lotta Andersson