Huvudmeny

2013-08-27 13:23

Aktuell bygginformation


Ombyggnationen av plan 5 i B-huset pågår och beräknas vara klar i slutet av oktober. Arbetet med att färdigställa delen närmast gångbron prioriteras för att kunna ta gångbron i bruk. Detta planeras vara klart till mitten av vecka 36.

Den tunga rivningen är nu avklarad och själva bygget har inletts och kommer att pågå fram till färdigställandet i slutet av oktober.

Under resterande veckor kommer mindre störande arbeten behöva göras, men de planeras i samråd med representanter från högskolan och förläggs i största möjliga mån till tider som innebär minsta möjliga störning.

Samlad information i pdf.

Text: Akademiska Hus

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Akademiska Hus projektledare Kristoffer Gråhns, tfn: 031- 63 25 08.