Huvudmeny

2013-08-09 10:23

Våra föreläsningssalar i de nya lokalerna


Vilka föresläsningssalar finns, vart finns de och hur stora är de? Det kan kännas lite förvirrande nu i början i våra nya lokaler, särskilt när man ska försöka boka salar till sina föreläsningar.

Innan sommaren sammanställde Lars Hedegård en lista med våra gemensamma salar som är bokningsbara i KronoX. Observera dock att den är preliminär och t.ex. platser och utrustning kan förändras.

Lista över våra lokaler