Huvudmeny

2013-12-04 14:32

Nyhetsbrev 3:2013


Nu finns årets sista nyhetsbrev tillgängligt att läsa och ladda ner. Det här numret fokuserar mycket kring brukarmedverkan, bland annat berättar vi hur barn kan vara med och förbättra verksamheter som berör dem själva och hur brukarråden inom FoU Sjuhärad Välfärd fungerar.

Bild på Nyhetsbrev 3:2013Vi presenterar också nya verksamhetschefen Anders Ingelgård som började tidigare under hösten, liksom två nya rapporter som vi fortsätter att uppmärksamma på olika sätt: Det måste få ta tid - Metoder och synsätt i patientarbetet vid Äldrepsykiatriska teamet, Södra Älvsborgs Sjukhus samt Individuell plan enligt SoL och HSL - till nytta för brukarna?

Som vanligt bjuder vi också på intressanta boktips, nya chefen skriver krönika och vi berättar kort om HafV - Handikappforskning i Väst och deras närmaste planer.

I kalendariet finns ett smakprov på övriga aktiviteter som är aktuella under början av 2014. Glöm inte att anmäla dig!

Nyhetsbrevet finns tillgängligt i pdf-format via länken nedan.
Läs och ladda ner nyhetsbrevet

FoU Sjuhärad Välfärd önskar fina helger i december!