Huvudmeny

2013-12-19 09:53

Anders Ingelgård lämnar FoU Sjuhärad Välfärd


Anders Ingelgård lämnar sin tjänst som verksamhetschef för FOU Sjuhärad Välfärd vid Högskolan i Borås och arbetar sin sista dag den 10 januari. Margareta Lundberg Rodin, tidigare prefekt vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, föreslås gå in i hans ställe från och med den 13 januari fram till dess att en ny verksamhetschef har utsetts.

Anders IngelgårdAnders Ingelgård har varit verksamhetschef för FoU Sjuhärad Välfärd vid Högskolan i Borås sedan augusti 2013. Han kommer nu att börja arbeta på ett konsultbolag inom området kliniska läkemedelsstudier.

Margareta Lundberg Rodin, som föreslås gå in som verksamhetschef 1-2 dagar i veckan fram till dess att rekrytering av ny chef är klar, har tidigare arbetat som prefekt på högskolan och har lång erfarenhet av ledarskap inom olika befattningar. Detta förslag har ännu inte MBL-förhandlats.

Läs mer om Anders Ingelgård