Huvudmeny

2013-12-18 07:30

Morgan tar ansvar för studiesociala frågor


Nyligen valdes Morgan Vikström till vice kårordförande med fokus på studiesociala frågor på Studentkåren i Borås. Under läsåret 2013/2014 ska han arbeta för att studenter ska få en så bra studietid som möjligt. Vi ställde några korta frågor till Morgan, som innan han blev invald i kårstyrelsen, studerade biblioteks- och informationsvetenskap.

Morgan VikströmVad är din roll på studentkåren?

– Jag ska anordna introduktionsverksamheten under våren samt ta hand om vår studiesociala verksamhet. I detta uppdrag ingår också att hantera ärenden kring till exempel CSN och studentbostäder.

Vad tycker du är viktigt för att en bra studietid? 

 – Att ha en schysst miljö såväl under studietiden som under fritiden. Att få möjligheter att knyta kontakter med andra studenter som kan komma att bli framtida kollegor samt med näringslivet.

I vilka frågor kan studenter/anställda vända sig till dig?  

 – Man kan vända sig till mig när det gäller frågor kring introduktionsverksamheten, frågor som rör studiemedel och studentbostäder eller andra saker som rör ens studentliv som inte är direkt kopplat till högskolan.

Fakta
Kårstyrelsen vid Studentkåren i Borås består i övrigt av Therése Andersson, kårordförande samt Kristoffer Karlsson, vice kårordförande och utbildningsansvarig samt ordförande i alla kårsektioner.