Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2013-01-22 10:38

HU-seminarium


Kenya Mpya, facilitating sustainable development in Kenya through community driven strategic planning, selecting political leaders and holding them to account. Inbjudan till ett seminarium kring demokratiska processer och hållbar utveckling i Afrika

Föreläsare är Mike Mutungi som leder initiativet Kenya Mpya och organisationen ”I Choose Life – Africa”. Nils Lindh, projektsamordnare för NavPartners och ledamot i rådet för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås, inleder seminariet och är också moderator för den efterföljande diskussionen.

Kaffe/te och smörgås serveras. Anmälan om deltagande: Senast 27 januari 2013 till birgitta.pahlsson@hb.se.

Mer info.