Huvudmeny

2013-05-06 10:01

Introduktionsprogram från Studentservice


Studentservice erbjuder institutionerna ett introduktionsprogram för nya programstudenter fr.o.m. höstterminen 2013. Tanken bakom introduktionsprogrammet är att studenterna ska få med sig generella kunskaper inför studierna.

Studentservice ser introduktionsprogrammet som ett sammanhållet koncept med ett flertal aktiviteter för nya programstudenter.

– Vår erfarenhet är att många studenter förr eller senare under studierna kontaktar oss med frågor och behov av hjälp inom de olika områdena som ingår i introduktionsprogrammet. Därför vill vi arbeta förebyggande och ge så mycket kunskap som möjligt till studenterna redan i början av studietiden, säger Yvonne Ohlsson, biträdande chef för Bibliotek & läranderesurser, som är funktionsansvarig för Studentservice.

– Det är också ett sätt för studenterna att lära känna medarbetarna inom Studentservice vilket underlättar senare kontakter.

Mer information om introduktionsprogrammet, samtliga aktiviteter och bokning.


Text: Johanna Avadahl