Huvudmeny

2013-05-16 13:49

Nya styrelsen på plats


Den 15 maj sammanträdde högskolans nya styrelse för första gången.

De fick ta del av en presentation av Högskolan i Borås och verksamheten och gå på rundvandring på campus, inklusive Simonsland. Som enda beslutsärende utsågs Gunilla Herdenberg till styrelsens vice ordförande. Dagen avslutades med middag på Yxhammargården.

Bild på nya styrelsens första möte 2013.

Läs mer om sammanträdet och den nya styrelsen på rektors blogg.

Text: Ida Borenstein
Foto: Adam Frankenius