Huvudmeny

2013-03-03 07:00

Hallå där, Ricky Johansson…!


… som deltagit i tävlingen ”Skanska Sustainable City Challenge 2013”. Ricky Johansson går i årskurs två på byggingenjörsprogrammet på Högskolan i Borås.

Du var med bland de sex finalisterna för tävlingen i Göteborg nyligen. Hur kommer det sig att du deltog?

Bild på Ricky Johansson, byggingenjörsstudent.−Temat berör frågor som intresserar mig. Jag formulerade en idé kring toleranta och hållbara städer med utrymme för möten mellan människor.

Vad hade du med för bidrag?

−Jag gjorde en 3D-modell och har gett en överblick över ett aktivitetscenter. Bidraget heter ”Mötesplats Heden” och tanken är att skapa en knutpunkt där människor oavsett ålder, intresse och etnicitet kan mötas under samma tak. Genom att förena vanligtvis åtskilda intressen och aktiviteter under ett tak, med full inblick via glaspartier i varandras utövande, skapas samhörighet. Ett allaktivitetshus på Heden mitt i Göteborg.

Hur tänker du då?

−Tanken är att skapa en mötesplats mitt i det offentliga rummet som gör det möjligt för människor att utöva olika aktiviteter där en gemensam byggnadskropp med lobby, cafeteria och reception är en centralpunkt som sammanlänkar de olika aktivitetssalarna. Sedan sammanlänkas olika intressen genom stora ljudisolerade glaspartier som avskiljer aktiviteterna och utövarna från varandra. Genom dessa glaspartier kan människor utöva ”passivt umgänge”.  Jag ser framför mig hur de som önskar att utöva boule i gemenskap ser in till andra som utövar exempelvis basket, eller där de som umgås genom att ha ”show off” på hiphop-/rapscenen ser in till de som samverkar i rummet för olika former av hantverk såsom exempelvis stickning och virkning eller för utbyte av erfarenheter med varandra. Skiss på "Mötesplats Heden" av Ricky Johansson.Möjligheterna är många och inspirerande. Genom dessa passiva möten mellan olika människor och kulturer skapas en grogrund för tolerans och förståelse. Det hela kan jämföras med sociala medier med olika forum och chatrum där människor med olika bakgrund samverkar och växlar erfarenheter och tankar med varandra, diskuterar eller enbart utbyter några enkla fraser.  Men här finns också möjlighet till passivt umgänge, ungefär som när man på facebook skriver i loggen och detta hamnar i flödet av inlägg på facebook.

Se Rickys presentation

Se alla bidrag