Huvudmeny

2013-03-05 15:00

Högskolan i Borås på MEG


Under Mediedagarna i Göteborg den 7-8 mars 2013 avslöjas vem som får Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris på 100 000 kronor. Tillkännagivandet sker under seminariet ”Sociala medier och samhällsutveckling” på torsdagen den 7 mars där bland andra professor Jan Nolin medverkar.

– Syftet med det här seminariet är dels att avslöja vem som får Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris och dels att föra en diskussion om priset och samhällsutvecklingen i sociala medier. Vi talar om den här utvecklingens två dimensioner; en mer positiv utveckling som ger ökade demokratiska möjligheter för människor och en andra dimension, som är en mer kritisk om vad användandet av sociala medier egentligen innebär för oss, förklarar Jan Nolin.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris på 100 000 kronor är ett nytt pris som delas ut till en person eller institution som har gagnat sociala medier utifrån ett samhällsutvecklingsperspektiv. Utvecklingen av plattformar för användargenererat innehåll skapar enorma möjligheter för såväl medborgare som samhällets aktörer. Det skapar även en mängd problem eftersom sociala medier också används för övervakning, manipulering och direktreklam.

”Sociala medier och samhällsutveckling”

Mediedagarna i Göteborg (MEG) på Svenska mässan
Torsdag 7 mars kl. 14-15
Medverkande: Jan Nolin, professor vid Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, Mathias Klang, fil dr i informatik med juridisk inriktning vid Göteborgs universitet och Ann-Sofie Axelsson, forskare, Chalmers.
Moderator är Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning.

Seminariet kommer att direktsändas på SVT Forum.