Huvudmeny

2013-03-05 14:07

Förändringat tillträde till högskolans lokaler


Högskolan i Borås har problem med att obehöriga vistas i högskolans lokaler. På grund av detta kommer det att göras vissa förändringar när det gäller öppettider och vilka dörrar som kräver passerkort. Du som är anställd eller student har självklart tillträde till högskolans lokaler – men det är viktigt att du har ett giltigt passerkort.

En av de förändringar som görs är att entrédörrarna i Balder kommer att låsas tidigare på vardagar och att de kommer att vara helt låsta på helgerna. Om det krävs kommer även fler dörrar att låsas. Periodvis kommer en securitasvakt att vara på plats på högskolan under dagtid.

Det är viktigt att du som anställd eller student har ett giltigt passerkort. Om du saknar det kan du kontakta StudentCentrum.

Om du påträffar obehöriga i högskolans lokaler, kontakta högskolans växel under kontorstid (måndag-torsdag 08:00–16:30, fredag 08:00–16:00). Övriga tider kontaktas Securitas på telefonnummer 010-470 53 25. Vid allvarliga händelser så som pågående hot eller skadegörelse kan alltid SOS kontaktas på telefonnummer 112. Vid icke brådskande händelser kan polisen kontaktas på telefonnummer 114 14.

Vid frågor kontakta Christina Lindqvist på ekonomiavdelningen.
E-post: christina.lindqvist@hb.se 
Telefon: 033-435 41 22

Text: Johanna Avadahl