Huvudmeny

2013-11-26 11:13

Bibliotekarie i balans


Framtidsutsikter är en prognos av arbetsmarknaden för akademikeryrken och bygger på en bedömning som Saco gör av arbetsmarknadsläget på fem års sikt. Nu är prognosen för 2018 publicerad och de skriver bl.a. att ”på fem års sikt bedömer vi att det är balans på arbetsmarknaden”.

Sacos prognos visar att det kommer att vara balans mellan nyutexaminerade bibliotekarier och antalet jobb. Detta kan till viss del bero på bredden på utbildningen.

Utbildningen vid Bibliotekshögskolan (BHS) har förändrats på senare år och blivit mer anpassad till en breddad arbetsmarknad.

En utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap leder inte längre enbart till arbete inom biblioteksområdet. Vissa anpassningar har också skett beträffande de fristående kurserna som ges vid BHS. Ett exempel är att förändringar i skollagen ledde till kurser inom skolbibliotek/utbildningsbibliotek som kan användas som fort- och vidareutbildning för verksamma bibliotekarier.

Saco skriver även att det sker stora pensionsavgångar de närmaste åren ”även om det finns en osäkerhet om alla tjänster kommer återbesättas på grund av kommunernas svaga ekonomi.” 

Läs hela rapporten här: http://www.saco.se/Utbildning--karriar/Infor-hogskolevalet/jobbchanserna-om-5-ar/