Huvudmeny

2013-11-28 11:22

Forskare publicerade i amerikansk journal om redovisning


Forskare från Institutionen Handels- och IT-högskolan har blivit publicerade i Journal of modern accounting and auditing. Pappret handlar om etisk redovisning.

Pappret ”Cost accounting, ethical accountability and accounting principles” är skrivet av Hossein Pashang, docent, tillsammans med universitetslektorerna Urban Österlund och Kjell Johansson. Författarna har genomfört en studie som visar att det finns ett glapp mellan investeringar och redovisningen av investeringar.
De skriver bland annat att investeringskostnader för exempelvis innovation, anställda och underhåll inte rapporteras enligt reglerna för hur man redovisar kostnader. Deras studie visar också att företagen antingen inte investerar i områden som hållbarhet och sociala aktiviteter, eller inte rapporterar att de har gjort det.

Bild på Hossein Pashang─ Det vi har skrivit är rotat i filosofi. Företagen kan inte bara redovisa vinsterna utan bör även redogöra för sitt etiska arbete, säger Hossein Pashang, docent vid Institutionen Handels- och IT-högskolan. 

Text: Anna Kjellsson