Huvudmeny

2013-11-20 15:32

Mer funktion utan hinder


Ta bort hindren så blir funktion kvar! Det var budskapet från Teater Smylja som inledde temadagen om bemötande av personer med funktionsnedsättning. Mer än 300 personer, yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, kom till Folkan på FoU Sjuhärad Välfärds och Boråsregionens arrangemang.

Bild på föreställning av Teater Smylja på temadag om bemötande i Folkan– Det var tydligt att temat engagerade publiken, de deltog verkligen aktivt i det som hände upp på scen, säger Angela Bångsbo, samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd och en av arrangörerna bakom dagen.

Temadagen om bemötande den 14 december inleddes av teatergruppen Smylja från Tranemo, som består av makarna Mia och Stefan Petersson. De lyfta på olika sätt fram vikten av att se varandra, att skratta tillsammans och att bjuda på sig själv. De poängterade särskilt att ett funktionshinder uppstår i kontakten med den omgivande miljön och att vi alla kan bidra till att minska effekterna.

Bild på Claes Björnram sjukhuspräst på SÄS

Människors lika värde
Därefter tog Claes Björnram vid, han är sjukhuspräst på SÄS och ordförande i SÄS etikforum. Hans föreläsning handlade om etik och moral och hur våra värderingar skapas.

Claes Björnram pratade om en humanistisk människosyn och alla människors lika värde. Det framkommer inte minst genom hur vi kommunicerar och genom bemötanderespekt.

– Det är inte okej att kalla 86-åriga Greta för "lilla gumman".

Han lyfte också fram hur vi tar hand om andra när stressreaktioner uppstår, till exempel vid sorg, förlust kring hälsa eller delar av en persons liv.

– Man kan komma långt med att lyssna in och vara till hjälp för andra människor genom ett leende, att möta någon med öppenhet, att se varandra, poängterade Claes Björnram.

Text: Angela Bångsbo och Pia Mattzon

Foto: Pia Mattzon