Huvudmeny

2013-11-25 10:46

Tyck till om högskolans webbplats


Nu har alla anställda och studenter vid högskolan chans att tycka till om webbplatsen. I den enkätundersökning som sprids via Anställdwebben och Inblick i vecka 48 finns frågor om till exempel innehåll, struktur och navigering på webbplatsen. Enkäten är tänkt som en årligen återkommande undersökning för uppföljning av hur webbplatsen används och tas emot.

– Nu har vi haft den här webbplatsen i mer än ett halvår och vi på Avdelningen för externa relationer vill ta reda på vad anställda och studenter tycker för att vi ska kunna förbättra den ytterligare, säger Ida Danell, webbredaktör och webbens systemförvaltare.

Två olika enkätundersökningar går ut till all personal och alla studenter.

Ta del av enkäten för personal.

Ta del av enkäten för studenter.

Sökfunktionen fungerar bra

I och med bytet av publiceringssystemet har mycket förändrats på högskolans webb. Arbetet med förbättringar och justeringar är ständigt pågående. En av de senaste stora  förbättringarna är sökfunktionen.

– Tidigare hade vi en sökfunktion som var under all kritik även i det nya systemet men nu är den riktigt bra, säger Ida Danell. Det är en väldigt viktig funktion och vi är glada att den numera funkar så bra.

Några andra viktiga förbättringar som gjorts under hösten:

  • Kurs- och programtorget har fått en enklare navigering som utgår från termin. Det gamla sökformuläret för att hitta kurser eller program i kurs- och programtorget utgår och ersätts av sajtsöket som hittar program- och kursnamn, program- och kurskod samt anmälningskod. Sajtsöket hittar också program om man söker på kurs som ingår i blockschema (namn/kod/anmälningskod).
  • E-postbekräftelse vid anmälan genom formulär
    Det är nu möjligt att skicka en e-postbekräftelse till den som anmäler sig via ett formulär på webben. Beskrivning finns i den uppdaterade och bifogade webbmanualen.
  • Vi kan också få ut mer relevant statistik från Google Analytics vilket gör att vi kan arbeta på ett mer strategiskt sätt framöver.

Här hittar du enkäterna:

För personal

För student

Text: Ida Borenstein