Stora namn inom sociala medier på jubileumskonferens

– Vi är synnerligen glada över att få lyssna på och träffa så namnkunniga föreläsare, de är alla stora namn på sina områden. Ämnet, ”Sociala medier i arbetslivet”, är en het potatis på många arbetsplatser.

Konferensen har underrubriken ”trender och visioner”. Talarna på halvdagskonferensen kommer att belysa sociala mediers förändrade och förändrande roll i samhället och i arbetslivet.

CAV fyller 10 år

Den 4 december firar CAV sitt 10-årsjubileum med ett arrangemang utöver det vanliga. Temat ”Sociala medier i arbetslivet” kommer att diskuteras utifrån flera skilda perspektiv.
Under eftermiddagen kan medlemmar i nätverket ta del av rubriker som ”Vad driver innovation hos Google?” och ”Sociala mediers revolutionära roll i arbetslivet – faror och möjligheter”.

Brit Stakston och Emanuel Karlsten är två av föreläsarna under konferensen.

– Sociala medier sägs ha revolutionerat arbetslivet, men hur? Kan sociala medier bidra till ökad kreativitet och innovation eller är det kanske snarast ett kontrollinstrument som vi bör se upp med? Detta är några frågor kring ämnet som kommer att diskuteras under konferensen, enligt Margareta Oudhuis.

Läs mer

Om jubileumskonferensen

Om CAV: www.hb.se/cav

Text: Martin Karlsson
Foto: Henrik Bengtsson, Martin Ridne