Huvudmeny

2013-10-17 12:41

Workshop om forskningsorganisation


Onsdagen den 23 oktober kl. 15:00-17:00 anordnas en workshop om organisationen rörande forskning. Alla anställda är välkomna att delta men fokus ligger på forskningsaktiva.

Du kan anmäla dig till workshopen via denna länk, senast 22 oktober.

Vi startar med en inledning där 60/40-gruppens första utkast till handlingsplan samt projektledningsgruppens "triggerförslag" på forskningsorganisering presenteras.

Därefter vill vi diskutera följande frågor med er:

Organiseringen av forskningen vid HB - Utifrån ett ”triggerförslag”

 • Den övergripande samordningen av högskolans forskningsverksamhet: organisering och funktion? 
 • Områdesövergripande ledning av forskningen? Behövs det? Hur sker det mest funktionellt?
 • Forskningsområdet/forskarutbildningsrättigheten: Styrning och ansvar för kvalitet och utveckling? Forskarkollegium? Områdesvis samordning?

Hur ska forskningen och forskarutbildningen på högskolan organiseras?

 • Hur ska organisationen av det forskningsadministrativa stödet se ut?                       
 • Vad behövs för att underlätta ökad forskningsverksamhet (incitament, stödverksamhet med mera)?
 • Hur kan forskningsorganisationen bli både strategiskt proaktiv och mer snabbt reaktiv för att erhålla mer externa medel?
 • Hur skapar vi miljöer som främjar forskningen? (inom och mellan områdena)

Integrering: Kollegialt ansvar och inflytande - linjeansvar, forskning - utbildning - samverkan: 

 • Vilka förutsättningar är betydelsefulla för att de kollegiala nämndernas kvalitetsansvar har reell påverkan på den strategiska styrningen och utförandet?
 • Hur kombinerar man den strategiska ledningen med det kollegiala kvalitetsansvaret?
 • Hur kan forskningen integreras med utbildning på ett sätt som stärker både forskningen och utbildningen?
 • Hur kan forskningen stödja och stödjas av samverkan med det omgivande samhället?

Välkomna!

Lotta Dellve och Tomas Wahnström (projektledningsgruppen "ny organisationsstruktur")
Jenny Johannisson och Jonas Rimbäck (60/40-gruppen)

Anmäl dig till workshopen via denna länk, senast 22 oktober.