Huvudmeny

2013-10-02 15:42

SIIR deltar på forskarkonferens i Chicago


Anita Radon, en av SIIRs forskare, deltar på "The 2013 Direct/Interactive Marketing Research Summit" i Chicago 12-13 oktober, där syftet är att utbyta idéer och kunskaper när det gäller digital marknadsföring, sociala medier och databasmarknadsföring.

Anita är också inbjuden att delta i redaktörskommittén för Journal of Research in Interactive Marketing, för att diskutera vilka forskningsinriktningar som är mest intressanta att lyfta fram i journalen samt föreslå ”call for special issues” till tidsskriften. Ett hedersamt uppdrag, så vi lyfter på hatten för Anita!