Huvudmeny

2013-10-24 17:35

Välbesökt seminarium om nätdroger


Hur sprids de så kallade nätdrogerna och är det lätt att få tag på dem? Vilka effekter har sådana droger på hälsan? Det var några av frågeställningarna när FoU Sjuhärad Välfärd och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bjöd in till seminarium om nätdroger.

Det var på begäran från yrkesverksamma i kommunerna i Sjuhäradsbygden och regionalt, som FoU Sjuhärad Välfärd och Boråsregionen tagit initiativ till seminariet. Behovet av kompetensutveckling omkring fenomenet nätdroger är stort, både bland dem som arbetar förebyggande och dem med mer behandlande yrken.

Två namnkunniga föreläsare fanns på plats i Sparbankssalen på högskolan den 24 oktober.

Lars Hansson (bilden) är nationell tullspecialist som tidigare arbetat både som spanare och förhörsledare inom tullkriminalen. Sedan 2004 är han Tullverkets nationella specialist när det gäller bland annat narkotika och dopning.

Bild på Lars Hansson Tullverket på seminarium om nätdroger

Kai Knudsen är docent vid Göteborgs universitet samt överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och har arbetat med intensivvård och akuta förgiftningar i över 20 år. Han har varit sakkunnig vid rättegångar och anlitas ofta som föreläsare omkring ämnet akuta förgiftningar.

Omkring 140 personer från socialtjänst, sjukvård och skolhälsovård hade hörsammat inbjudan till seminariet.

- Så småningom kommer vi säkert att behöva göra om det här seminariet, säger samordnare Lolo Lebedinski från FoU Sjuhärad Välfärd, eftersom det rör sig så fort bland droger på nätet. Kanske ska vi fundera över någon form av fördjupning också. Det är onekligen ett angeläget område!

Text och foto: Pia Mattzon