Huvudmeny

2013-09-12 13:49

2 miljoner till anhörigstöd


I budgeten för 2014 ökar regeringen stödet till personer som vårdar och stödjer äldre, funktionshindrade och långvarigt sjuka närstående. Nationellt kunskapscentrum anhöriga (Nka), där FoU Sjuhärad Välfärd är samverkanspartner, får ytterligare 2 miljoner kronor.

I en artikel i tidningen Dagen berättar barn- och äldreminister Maria Larsson att regeringen vill satsa mer på anhörigstöd. Totalt satsas 7,5 miljoner kronor, varav Nka får 2 miljoner. 

Läs mer på tidningen Dagens webbplats. 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. FoU Sjuhärad Välfärd är en av parterna inom Nka.