Huvudmeny

2013-09-10 16:57

Byggbranschen hälsar nya studenter välkomna


Nu är studierna i gång för de nya byggingenjörsstudenterna på Högskolan i Borås. Introduktionen tillammans med lärarna var inte enbart fylld av praktisk information.

Peter Serrander välkomnar de nya byggingenjörsstudenterna.

Med vid välkomnandet fanns nämligen även en representant för byggbranschen, Peter Serrander, VD för Fristad Bygg och representant för Sveriges Byggindustrier, som också ville välkomna studenterna till tre spännande studieår.

Samarbetet mellan högskolan och näringslivet när det gäller byggingenjörsutbildningen är befäst sedan många år. Bland annat finns representanter från byggbranschen med i utbildningsrådet för byggingenjörsutbildningen för att ge input om vad näringslivet efterfrågar för kunskaper och för att i ett tidigt skede ge studenterna möjlighet att möta branschfolk.

Som skjuts in i utbildningen fick de nya studenterna något handfast av Sveriges Byggindustrier, en handbok för byggare med bland annat fackuttryck som de kommer att möta.

Läs mer

Byggingenjörsprogram bland de bästa på samverkan

Byggingenjör från Högskolan i Borås nominerad till Årets byggchef

Text och foto: Solveig Klug