Huvudmeny

2013-09-25 08:38

Hållbarhetsdilemman kring medborgarskap och samhällsutveckling


Torsdagen den 3 oktober är det dags för höstens andra debattseminarium kring hållbarhetsdilemman. Denna gång fokuseras det på frågan ”Är inkluderande medborgarskap och hållbar demokratisk samhällsutveckling möjlig?”.

Föreläsare är Kennert Orlenius, professor, Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås samt Nils Lindh, projektsamordnare, NavPartners samt ledamot i rådet för hållbar utveckling. Deras föreläsning har titeln "Är inkluderande medborgarskap och hållbar demokratisk samhällsutveckling möjlig?”.

Datum: 3 oktober
Tid: 15:30-16:30, med inledande fika 15:00-15:30
Lokal: Parlamentet (M401), Sandgärdet
Moderator: Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås
Ingen anmälan behövs.

Under hösten arrangeras tre debattseminarier kring hållbarhetsdilemman i vardagen och i samhällsdebatten. Bakom arrangemanget står Hållbarhetsrådet vid Högskolan i Borås.